Det grunnleggende du trenger å vite: De beste temaene, plugins og hosting for WordPress (2023)

kunstig intelligens-teknologiDet har gått langt siden den gangIBM dypblå, en datamaskin designet for å spille sjakk mot mennesker. I dag kan AI-programvare forbedre eksisterende arbeidsflyter, forutsi kundeadferd og mye mer.

AI multipliserer raskt markedsføringslandskapet. Teamet ditt må tilpasse teknologistabelen for å holde tritt med konkurrentene.

La oss ta en titt på hva AI er og hvordan du kan bruke denne teknologien for å spare tid, forbedre kvaliteten på potensielle kunder og til slutt få bedre salg.

AI kan etterligne menneskelig dømmekraft og ta avgjørelser i sanntid. Kunstig intelligens er med andre ord programmert til å tenke, handle og reagere som et ekte, levende menneske.

AI må ikke forveksles med automatisering. Mens både automatisering og AI bruker sanntidsdata for å utføre en funksjon, er mekanikk og produksjon svært forskjellige.

For eksempel krever automatisering manuell dataregistrering for å utføre en spesifikk oppgave. En algoritme brukes til å gjenta denne oppgaven uavhengig av hva dataene sier eller om det er en feil.

AI, derimot, er maskinlæring. Dette betyr at det kreves innspill. Etter hvert som dataene behandles, kan AI identifisere atferdsmønstre og feil, og deretter justere funksjonene og algoritmene etter behov.

AI vokser i popularitet og kan brukes på tvers av flere bransjer. La oss ta en titt på fordelene ved å bruke den.

AI, selv om den ikke akkurat er idiotsikker, er ganske nær. Det er mange fordeler med å bruke AI i arbeidsflytene og prosessene dine. Dette er bare noen få eksempler på fordelene.

1. Reduser menneskelige feil.

la oss være ærlige Noen ganger gjør folk feil. Vi er tross alt bare mennesker. Problemet med en feil er at vi vanligvis kan lære av den, bearbeide det vi lærer, og prøve å ikke gjøre den samme feilen igjen.

Kunstig intelligens fungerer på samme måte. Selv om AI fungerer og fungerer som et menneske, kan det redusere menneskelige feil betraktelig ved å hjelpe oss å forstå alle mulige utfall og velge det mest passende.

AI bruker sanntidsdata for å forutsi alternative utfall. Ved å bruke data og spådommer kan vi bedre forstå beslutningene våre, resultatene og virkningen av disse resultatene.

Dette er spesielt nyttig i næringslivet. Beslutningstakere kan vurdere alle alternativer før de fortsetter.

2. Hjelper med dataforskning og -analyse.

En annen fordel med AI er bruken av teknologi for forskning og dataanalyse. AI-teknologier er smarte og kan samle nødvendig informasjon og komme med spådommer på få minutter.

Det som normalt vil ta måneder med forskning kan nå gjøres på mye kortere tid.

Dataene samlet inn av AI og analysene som er utført er uvurderlige. Med informasjonen som samles inn av AI, kan dataanalytikerne dine ta smartere, mer informerte beslutninger på kortere tid.

Bruk dataene som samles inn av AI i forbindelse med arbeidet til dataanalytikere.

3. Du kan ta objektive og intelligente avgjørelser.

Med de riktige dataene fjerner AI skjevhet fra beslutningstaking. For de beste objektive resultatene ved bruk av AI-teknologier, sørg for å postemer nøyaktig informasjon og registreringer.

(Video) Q&A: WordPress Best Practices (plugins, themes, hosting, and more) 🔥

Når AI får de beste dataene, kan den nøyaktig forutsi utfall, løse problemer og utføre funksjonene sine på riktig måte, uten menneskelig fordel, for et bestemt ønsket resultat.

Men hvis dataene som er lagt inn i AI-programmene dine er feil, vil du sannsynligvis få et skjevt resultat.

Sørg for å validere nøyaktigheten til dataene dine for å maksimere denne AI-fordelen.

4. Utfør repeterende oppgaver.

Selv om automatisering og AI ikke er de samme teknologiene, kan AI fungere som en utvidet versjon av automatisering, noe som betyr at den kan brukes til å utføre repeterende oppgaver og foreslå alternative utfall.

Ved å bruke AI til å utføre repeterende oppgaver, har ansatte mer tid til å fokusere på andre mer komplekse problemer, for eksempel: B. avslutte et salg eller kontakte nåværende kunder på listenbeholde kunder.

AI kan brukes til å utføre en rekke oppgavertilbakevendende oppgaver. AI kan utføre oppgaver innen HR som B. Employee onboarding.

AI kan også integreresen chatbot på nettstedet ditt. Selv om en chatbot kanskje ikke tilbyr et menneskelig preg når de samhandler med potensielle kunder, kan bruk av AI for å automatisere interaksjoner mellom bedriften din og kundene dine sette i gang prosesser og veilede kundene dine gjennom pipelinen.

For eksempel kan AI hjelpe en potensiell kunde med å sette i gang en ny forespørsel og samle viktig kundeinformasjon og atferdsdata. Disse dataene kan legges inn i CRM for senere verifisering.

Hvordan fungerer AI?

AI-teknologi er kompleks og ekstremt nyttig for bedrifter. HubSpot har AI innebygd i programvaren for å utvide eksisterende arbeidsflyter.

HubSpots AI kan gjøre detOppdag teamprestasjonerOvervåk salgssamtaler og gi tilbakemelding til teamet. Du kan også optimalisere innholdetLag transkripsjoner av opptak og samtaler.

Hvis AI er en kompleks, men nødvendig teknologi, hvordan fungerer den?

Enkelt sagt fungerer AI ved å kombinere store datasett med intuitive behandlingsalgoritmer. AI kan manipulere disse algoritmene ved å lære atferdsmønstre i datasettet.

Det er viktig å forstå at AI ikke bare er en algoritme. Snarere er det et komplett maskinlæringssystem som kan løse problemer og foreslå utfall.

La oss ta en steg-for-steg titt på hvordan AI fungerer.

Forbudt

Det første trinnet i AI er input. I dette trinnet må en ingeniør samle inn de nødvendige dataene for at AI skal fungere riktig.

Data trenger ikke nødvendigvis å legges inn i tekst; det kan også være bilder eller språk. Du må imidlertid sørge for at algoritmene kan lese de innlagte dataene.

Det er også nødvendig på dette stadiet å tydelig definere konteksten til dataene og de ønskede resultatene.

Behandling

Behandlingstrinnet er når AI tar dataene og bestemmer hva de skal gjøre med dem. Under behandlingen tolker AI de forhåndsprogrammerte dataene og bruker den lærte atferden til å gjenkjenne samme eller lignende atferdsmønstre i sanntidsdata, avhengig av AI-teknologien.

(Video) (START TODAY) $16,137 in One Month In 4 SIMPLE Steps | Make Money Online as a COMPLETE Beginner

dataresultat

Etter at AI-teknologien har behandlet dataene, forutsier den resultatene. Dette trinnet avgjør om dataene og de oppgitte spådommene er en fiasko eller en suksess.

Ideer

Hvis datasettet produserer en feil, kan AI-teknologien lære av feilen og gjenta prosessen på en annen måte. Algoritmeregler må kanskje justeres eller endres for å passe til datasettet.

Resultatene kan også endres i løpet av justeringsperioden for å gjenspeile et mer ønskelig eller passende resultat.

vurderinger

Etter at AI har fullført den tildelte oppgaven, er det siste trinnet evaluering. Evalueringsfasen lar teknologien analysere dataene og lage konklusjoner og spådommer. Du kan også gi nødvendig og nyttig tilbakemelding før du kjører algoritmene igjen.

AI er til stor nytte i virksomheten. Det er imidlertid viktig å velge riktig AI-teknologi for bedriftens behov.

De fire konseptene for AI

Det grunnleggende du trenger å vite: De beste temaene, plugins og hosting for WordPress (1)

bildekilde

Som nevnt ovenfor, er ikke alle typer AI riktig for din virksomhet, prosess eller datasett. Det er faktisk fire hovedkonsepter for AI du bør vurdere.

1. Reaktiv maskin

Reaktive maskiner lever opp til sitt konseptuelle navn. Denne typen AI kan reagere eller reagere på data i sanntid. Imidlertid er denne AI begrenset og kan ikke lagre informasjon eller bygge en minnebank.

Siden den ikke kan lagre minner, kan AI ikke bruke tidligere erfaringer til å analysere data basert på ny beregningsatferd.

Reaktive maskinteknologier brukes best for repeterende oppgaver designet for enkle resultater. Vurder å bruke reaktive maskiner for å organisere ny kundeinformasjon eller filtrere bort spam fra innboksen din.

2. Begrenset lagring

I motsetning til reaktive maskiner, kan begrenset minneteknologi lagre informasjon og bruke den til å lære nye oppgaver. En maskin med begrenset minne trenger forhåndsprogrammerte data for å starte.

Etter å ha behandlet denne informasjonen, kan du analysere dataene i sanntid for å gjøre spådommer og observasjoner.

Bounded memory-teknologi er den mest brukte AI-teknologien i bedrifter. Faktisk er dette teknologien som får selvkjørende biler til å fungere.

En chatbot er et eksempel på begrenset lagringsteknologi. Chatbots bruker forhåndsprogrammerte data for å samhandle med kunder og forutsi deres behov basert på deres handlinger og forespørsler.

3. Teori fra tankene

Teori om sinnsteknologi er mer avansert enn begrenset minne. I likhet med begrenset minne, kan teori om sinnsteknologi lagre informasjon og gjøre observasjoner basert på de observerte dataene i sanntid.

Imidlertid er denne teknologien mer avansert, noe som betyr at den kan reagere på menneskelige følelser.

Teori om tanketeknologi må utformes for å forstå at mennesker er komplekse, med individuelle tankemønstre og tidligere erfaringer som påvirker hvordan de reagerer på spesifikke stimuli. På grunn av dette er teorien om sinnsteknologier ennå ikke fullt utviklet.

Slik det står, kan AI ikke svare på mennesker på helt menneskelige måter.

4. Selvsikker

Selvbevisst teknologi tar tenketeknologiteorien ett skritt videre. Den kan behandle informasjon, lagre den, bruke den til å ta avgjørelser, forstå menneskelige følelser og følelser, og er også selvbevisst på et menneskelig nivå.

Med andre ord, selvbevisste maskiner oppfører seg som menneskelig bevissthet og kan ha sine egne tanker og følelser.

Selvsikker teknologi er langt fra moden. Men forskere og forskere tar små skritt for å forstå hvordan menneskelige følelser kan integreres i AI-teknologi.

Hvordan lage grunnleggende AI

Det grunnleggende du trenger å vite: De beste temaene, plugins og hosting for WordPress (2)

AI trenger ikke være altfor komplisert for at du skal dra nytte av det. Du kan bruke AI til å utføre repeterende funksjoner som bruker verdifull tid fra dine ansatte, tid som kan brukes til å bygge kundeforhold ellerforeta et salg.

Når du bruker AI, bør du vurdere prosessene og arbeidsflytene du kan overføre til dine ansatte. Tenk spesifikt på prosesser du kan automatisere og ikke trenger å justere mens AI-en gjør jobben sin.

La oss ta en titt på det grunnleggende om implementering av AI i arbeidsflyten din.

1. Definer problemet.

Før du bestemmer deg for å integrere AI i arbeidsflyten din, bør du vurdere de repeterende og tidkrevende prosessene teamene dine bruker hver dag.

Bruker teamet ditt mye tid på å sile gjennom data for å finne kontaktinformasjon for potensielle kunder? Kan de bruke tiden sin på å snakke med potensielle kunder og tiltrekke seg nye kunder?

Ta deg tid til å identifisere tidkrevende arbeidsflyter og lage en liste. Fra den listen velger du en enkel, repeterbar prosess.

2. Definer resultatene.

AI bør forbedre sine allerede etablerte prosesser. Når du har laget en liste over prosesser og arbeidsflyter som kan dra mest nytte av AI, definer ønsket utfall.

For eksempel kan AI samle inn og klassifisere kundedata. Men før AI kan sortere sin leadbase, må den fortelle den hva den skal se etter og hvordan den skal sortere informasjonen.

Sørg for at du tydelig definerer resultatene av AI-prosessene dine. AI fungerer best når du har et sluttmål i tankene.

3. Organiser posten.

Et komplett og organisert datasett om levering av AI-teknologier er avgjørende. Hvis du ikke allerede har dataene dine på ett sted, er det best å gjøre det før du implementerer AI. Du vil ikke at programmet skal gå glipp av en viktig plate fordi det var på et annet system.

Bruk for eksempel en CRMHubspotfor å organisere dataene dine. Du trenger rene data som algoritmen kan lese. Dette lar AI-teknologien forstå datasettet og gjenkjenne dets mønstre og oppførsel.

4. Velg riktig teknologi.

Det er hundrevis av AI-algoritmer å velge mellom, som hver utfører en oppgave med varierende nivåer av effektivitet og kvalitet. Det er viktig å forstå at ikke alle algoritmer passer til datasettet, problemet eller ønsket resultat.

Ta deg tid til å søkebeste AI-teknologiog velg den som best passer dine behov. Når du har bestemt deg for en AI-teknologi, kjører du dataene for å lage en modell.

5. Test, simuler og løs.

Nå som du har riktig teknologi og en modell for hvordan dataene fungerer, kjør dataene på nytt for å teste dem ut. Dette lar deg identifisere eventuelle problemer som må løses. Når du er klar til å implementere AI, integrer den i arbeidsflytene dine og la den gjøre sitt.

Nå har du og dine ansatte mer tid til mer presserende og verdifulle saker.

AI-brukstilfeller for markedsførere

AI-teknologier kan forbedres betydeligYtelse av markedsføringsteamet i ulikemåter.

Vi vet allerede at AI kan brukes til chatbots på dine kundevendte nettsteder. Men det er mange andre måter å inkorporere AI i markedsføringsspillet ditt. Dette er hvordan.

salgsprognoser

Salgsprognoser er som å se inn i en krystallkule. Den krystallkulen alene forutsier bedriftens fremtidige salgsmarginer.

Analytikere må samle de nødvendige dataene fra forskjellige kilder for å lage en riktig prognose. Deretter sorterer de gjennom dataene og kundeatferden, sammenligner dem med historiske data og forutsier fremtidig salg.

Dataanalytikere bruker ofte automatiserte algoritmer for å hjelpe dem med å sortere gjennom historiske data og spore viktig ny informasjon. Denne prosessen kan ta lang tid.

Men den gode nyheten er at den kan forbedres betydelig ved hjelp av AI-teknologi. AI kan lagre data samlet inn av chatbots, analysere hvilke kunder som mest sannsynlig vil foreta et salg, sammenligne sanntidsdata med historiske data og lage spådommer og antakelser om fremtidig salg.

AI bruker prediktiv analyse ogkan forutsi spådommer med opptil 80 % nøyaktighet.

Målrettede annonser og personlig tilpasning av innhold.

Målrettet annonsering og personalisering av innhold er Marketing 101. Enhver god markedsfører vet at for å få mest mulig salg trenger du for å få merkevaren din i øynene til den relevante målgruppen. AI-teknologier tar et steg videre med målrettet annonsering.

Du kjenner allerede målgruppen din, men vet du nøyaktig hva de vil gjøre etter å ha sett bedriftsannonsen din? Realiteten er at du kan ha en god indikator på kundeadferd, men noen ganger kan du bomme på målet. AI kan hjelpe deg med å trekke bedre konklusjoner.

AI kan bruke prediktiv analyse for å bestemme kundeadferd og hva potensielle kunder vil gjøre etter å ha sett annonsen din. Den enorme mengden reklameinformasjon og kundeatferdsdata som samles inn av AI kan også vise kundene dine neste annonse.

ledende generasjon

Tidligere trengte en markedsfører å kjøre flere annonser, samle kundeemnedata, opprette en kundeprofil, bygge en kontaktliste og begynne å kommunisere med potensielle kunder. Denne prosessen vil sannsynligvis ta dager å redusere salgstiden.

AI reduserer betydelig tiden markedsførings- og salgsteam bruker på å generere potensielle kunder. AI kan samle inn kundedata, lage kundeprofiler og bygge en kontaktliste over potensielle kunder som mest sannsynlig vil foreta et kjøp.

Med tiden som er spart, kan selgere bedre bruke tiden sin til å få kontakt med kvalifiserte potensielle kunder, bygge nye kunderelasjoner og foreta det så viktige salget.

dynamisk pris

AI handler ikke bare om å spare tid til ansatte. AI kan bidra til å maksimere fortjeneste og marginer ved å aktivere dynamisk prissetting.dynamisk prisDet er en markedsføringsstrategi mange bedrifter bruker for å justere produktprisene til dagens tilbud og etterspørsel.

AI-teknologier bruker dynamiske prismodeller for å forutsi kundeadferd, tilbud og etterspørsel for å varsle selgere når de trenger å heve eller senke prisen på et produkt eller en tjeneste.

Forbedre virksomheten din med AI.

Selv om AI kan være en komplisert teknologi, trenger det ikke å være det å bruke den på virksomheten din. Kunstig intelligens-teknologier kan forbedre arbeidsflytene dine betydelig, spare deg for verdifull tid og lage mer nøyaktige spådommer.

Brainstorm med teamet ditt for å liste opp potensielle prosesser som kan automatiseres med AI-programvare. Finn deretter riktig AI-teknologi som fungerer best for deg og dine ansatte. Begynn å forbedre virksomheten din med AI i dag.

Det grunnleggende du trenger å vite: De beste temaene, plugins og hosting for WordPress (3)

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terence Hammes MD

Last Updated: 03/13/2023

Views: 6051

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terence Hammes MD

Birthday: 1992-04-11

Address: Suite 408 9446 Mercy Mews, West Roxie, CT 04904

Phone: +50312511349175

Job: Product Consulting Liaison

Hobby: Jogging, Motor sports, Nordic skating, Jigsaw puzzles, Bird watching, Nordic skating, Sculpting

Introduction: My name is Terence Hammes MD, I am a inexpensive, energetic, jolly, faithful, cheerful, proud, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.