Co to jest czyn nieuczciwej reklamy? - przewodnik GoWork.pl (2023)

Czyn nieuczciwej reklamy obejmuje działania związane z nieuczciwymi praktykami konkurencyjnymi. Niektórzy przedsiębiorcy mogą być zdolni do nielojalnych czynów, które mogą przyczynić się do zwiększenia zysków i szybkiego wzrostu konkurencyjności na rynku towarów i usług. Prawo reguluje jednak te kwestie i chroni przedsiębiorców, którzy kierują się dobrymi praktykami. Ustawa precyzyjnie określa katalog czynów nieuczciwej reklamy. Czym są te czynności?

Co to jest czyn nieuczciwej reklamy? - przewodnik GoWork.pl (1)

Prowadzenie firmy to zysk. Istnieje jednak wiele czynników, które wpływają na to, czy firma odnosi sukcesy i faktycznie zarabia. Pracodawca musi zadbać o wypłatęPlan biznesowy,plan strategiczny, wybierz grupę docelową, dostawców. W kontekście sukcesu biznesowego bardzo ważne jest prowadzenie przemyślanych działań marketingowych i reklamowych. Kreatywne reklamy mogą przyciągnąć wielu klientów. Jednak przedsiębiorcy nie mają pełnej swobody w ich tworzeniu. Trzeba kierować się wyłącznie uczciwymi praktykami, dzięki którym każda firma ma równe szanse w budowaniu swojej konkurencyjności i pozycjonowania na rynku.

Treść

(Video) Prawo reklamy i promocji w Unii Europejskiej - część 1

Jak ważna jest konkurencja?

Konkurencję można wytłumaczyć jako rywalizację między co najmniej dwoma podmiotami dążącymi do tego samego celu, ale każdym dążącym do uzyskania przewagi. W rezultacie działania jednego z podmiotów powodują, że działania drugiego są mniej skuteczne. Termin ten jest używany w związku z zawodami sportowymi lub w różnych referendach. Skupmy się jednak na jego znaczeniu w kontekście prowadzenia biznesu.

Firmy dążą do zwiększenia swojej konkurencyjności, aby lepiej pozycjonować się na rynku, negocjować korzystniejsze warunki i zdobywać więcej klientów. W konsekwencji firma, która rozwija działalność zwiększającą jej konkurencyjność, pozbawia klientów innych firm o tej samej działalności.Zwiększa to Twoje zyski i zmniejsza zyski innych firm.. Państwo kontroluje, które działania mające na celu zwiększenie jego konkurencyjności są dopuszczalne, a które są tzw. oszukańcza działalność. Walka rządu z nieuczciwą konkurencją pozwala firmom na prowadzenie działalności bez ryzyka negatywnych konsekwencji działań firm dopuszczających się nieuczciwych praktyk.

Czyny Nieuczciwej Konkurencji

Pojęcie nieuczciwej konkurencji jest precyzyjnie zdefiniowane w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 3 jest czynem nieuczciwej konkurencjinaruszać prawo lub dobre obyczajejeżeli zagraża lub szkodzi interesom innego pracodawcy lub klienta. W punkcie 2 podano przykłady nieuczciwej konkurencji. To są:

 • myląca nazwa firmy,
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów lub usług,
 • wprowadzający w błąd opis produktów lub usług,
 • naruszenie tajemnic handlowych,
 • spowodować rozwiązanie lub naruszenie umowy,
 • produkty imitujące,
 • oszczerstwo lub nieuczciwa pochwała,
 • uniemożliwić dostęp do rynku,
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
 • nieuczciwa lub zabroniona reklama,
 • zorganizować lawinowy system sprzedaży,
 • prowadzić lub organizować działania w konsorcjum,
 • Nieuzasadnione przedłużanie terminów płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę.

Przykładami nieuczciwej konkurencji w reklamie jest oznaczanie towarów lub usług fałszywym lub wprowadzającym w błąd oznaczeniem geograficznym wskazującym ich miejsce pochodzenia oraz ujawnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji, np. o osobach prowadzących działalność gospodarczą. Prawo dokładnie określa również, w jaki sposób reklama staje się czynem nieuczciwej konkurencji.

Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji

Znaczenie reklamy w budowaniu konkurencyjności firmy jest bardzo duże. Firmy reklamują swoje produkty i usługi różnymi kanałami, w tym telewizją, prasą, broszurami, billboardami, statywami, a obecnie w dużej mierze Internetem. W zależności od grupy docelowej firmy opracowują różne style reklamy. Na przykład kampanie skierowane do przedsiębiorców są profesjonalne i charakteryzują się wysoką kulturą i językiem biznesowym, a reklamy kierowane do nastolatków mogą wykorzystywać młodzieżowy slang lub piosenki popularnych artystów. Firmy konkurują ze sobą w reklamie i prześcigają się w coraz bardziej kreatywnych sposobach dotarcia do klientów. Aby jednak reklama została uznana za godną zaufania i uczciwą, musi być zgodna z prawem.

(Video) Jak legalnie korzystać z cudzych zdjęć || Zdjęcia i opisy produktów od producenta || Prawo eCommerce

Według Słownika języka polskiego reklama to czynność mająca na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu określonych towarów lub skorzystania z określonych usług. W ten sposób reklama ma silny wpływ na konkurencyjność firmy i pozyskiwanie klientów. Dlatego tworzenie jest tak ważne.Reklama, która zachęca klientów, ale jednocześnie nie narusza prawa. Nie wszystko da się reklamować. Niektóre reklamy są zabronione przez prawa autorskie, inne są zabronione przez przepisy dotyczące hazardu lub narkotyków. Niedozwolone jest na przykład reklamowanie gier hazardowych, reklamy wyrobów tytoniowych czy nielegalne wykorzystywanie obrazów. Osobną kwestią jest jednak reklama, która jest elementem nieuczciwej konkurencji. U podstaw tego tematu leży ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Kiedy reklama jest czynem nieuczciwej konkurencji?

Artykuł 16 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wyróżnia pięć rodzajów czynów nieuczciwej konkurencji w dziedzinie reklamy. To są:

 • Reklama naruszająca prawo, dobre obyczaje lub godność ludzką: oznacza tworzenie reklam naruszających np. uczucia religijne lub dobre obyczaje. Nielegalne jest jednak reklamowanie na przykład usług prawnych lub napojów alkoholowych. Mimo to często można spotkać się z tego typu reklamami, które nie odnoszą się konkretnie do konkretnego produktu lub usługi, ale w sposób dorozumiany, aby każdy klient wiedział, o co chodzi.
 • Reklama, która wprowadza klienta w błąd i tym samym może wpłynąć na jego decyzję o zakupie towaru lub usługi: każdy z nas podejmuje decyzje zakupowe w oparciu o własne preferencje, ale także cechy produktu. Na przykład niesprawiedliwe byłoby reklamowanie uniwersalnego pilota do telewizora jednej marki jako pilota do wszystkich rodzajów telewizorów. Reklama wprowadzająca w błąd to nieuczciwa praktyka. Na przykład może to być związane z ofertą, która nie jest opłacalna lub sugerować niewłaściwy termin składania ofert.

Oceniając reklamę wprowadzającą w błąd, brane są pod uwagę wszystkie jej elementy, takie jak: B. ilość, jakość, składniki, procesy produkcyjne, użyteczność, przydatność, możliwość naprawy, utrzymanie reklamowanych produktów oraz zachowania klientów. Reklamę można uznać zawprowadzający w błąd, jeżeli błąd jest istotny i ma wpływ na decyzję klientaKupując produkt wysyła niewłaściwy komunikat, tworząc niespójny odbiór wśród odbiorców. Na takie kwestie zwracało uwagę orzecznictwo. Jednak aby reklama została uznana za wprowadzającą w błąd, nie musi dojść do transakcji.

 • Reklama odwołująca się do uczuć klientów poprzez wzbudzanie strachu, wykorzystywanie przesądów lub dziecinnej naiwności: Ten rodzaj reklamy ma charakter manipulacyjny i nakłania ludzi do korzystania z usług firmy lub zakupu produktów pod wpływem emocji. Dlatego np. reklama nie powinna straszyć i sugerować, że klientowi stanie się coś złego, jeśli nie kupi produktu.
 • Wypowiedź zachęcająca do zakupu towarów lub usług sprawia wrażenie neutralnej informacji – nazywa się to reklamą ukrytą. Jest to nieuczciwa praktyka, ponieważ klienci nie są świadomi, że są namawiani do zakupu. Stykają się z reklamą, co może prowadzić do decyzji zakupowej, której nie podjęliby, gdyby wiedzieli o manipulacji poprzez reklamę.
 • Reklama stanowiąca znaczące naruszenie prywatności, a mianowicie poprzez nagabywanie klientów w miejscach publicznych, niezamawianą wysyłkę produktów na koszt klienta lub niewłaściwe wykorzystanie technicznych środków przekazywania informacji: jest to irytująca reklama, która nie tylko powoduje dyskomfort, ale jest po prostu irytująca dla klienta, ale może również obejmować koszty finansowe.

reklama porównawcza

Reklama porównawcza jest również czynem nieuczciwej konkurencji, gdy jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. To jest ta reklama, bezpośrednia lub pośredniapozwala zidentyfikować konkurenta firmy. Reklama nie jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, jeśli:

 • nie wprowadza w błąd
 • porównuje towary lub usługi w obiektywnie weryfikowalny sposób,
 • reklama porównuje pewne cechy określonego rodzaju towarów lub usług, w tym ceny,
 • reklama nie powoduje zamieszania na rynku w celu odróżnienia reklamującego od jego konkurenta lub jego produktów lub usług, znaków towarowych, nazw firm lub innych cech wyróżniających,
 • Nie dyskredytuj towarów, usług, działań, znaków towarowych, nazw firm ani innych wyróżniających cech lub okoliczności odnoszących się do konkurencji,
 • odnosi się zawsze do towarów o takim samym oznaczeniu w stosunku do towarów o chronionym oznaczeniu geograficznym lub chronionej nazwie pochodzenia,
 • nie wykorzystywać w sposób nienależyty reputacji znaku towarowego, nazwy firmy lub innego wyróżnika konkurenta lub chronionego oznaczenia geograficznego lub chronionej nazwy pochodzenia dla produktów konkurencyjnych,
 • nie przedstawiać produktów lub usług jako imitacji lub imitacji jakiegokolwiek produktu lub usługi opatrzonej chronionym znakiem towarowym, chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia lub jakimkolwiek innym znakiem wyróżniającym.

Aby jednak zapewnić, że reklama porównawcza nie stanowi reklamy sprzecznej z dobrymi obyczajami,muszą spełniać łącznie wszystkie warunki. Jeżeli ogłoszenie porównawcze jest ofertą specjalną, należy wyraźnie wskazać datę wygaśnięcia oferty lub jej ważność do wyczerpania zapasów.

(Video) Nieuczciwa konkurencja

Przykłady oszukańczych reklam

Mimo jasnych regulacji prawnych znane są przypadki nieuczciwej reklamy. Na przykład Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał Cyfrowy Polsat i Polkomtel za nieuczciwą reklamę. Jak czytamy na portalu Praw.pl, prezes UOKiK uznał kampanie ofert smartDOM i Power LTE za wprowadzające w błąd. Firmy zostały ukarane grzywną w wysokości ok. 40 mln zł. Reklamy pojawiały się w prasie i mediach elektronicznych w 2014 roku. Reklamy nawiązywały do ​​hasła internet bez limitów danych, ale klienci zwracali uwagę na powolny internet po przekroczeniu limitu danych i dodatkowe opłaty za urządzenia elektroniczne.

To tylko jeden przykład, ale przypadków jest więcej. Możesz również często spotkać się z wprowadzającymi w błąd reklamami, podając nieprawidłowe informacje o produkcie lub usłudze, nie podając niektórych istotnych informacji konsumenckich,przedstawiać informacje w sposób niejednoznaczny. Niestety firmy dopuszczają również reklamy związane ze sferą emocjonalną odbiorcy, oparte na strachu i przekonaniu. Szczególną uwagę należy zwrócić na reklamę skierowaną do dzieci, ponieważ młodzież jest szczególnie narażona na jej skutki.

Odpowiedzialność za nieuczciwą reklamę

Ustawa określa, kto może być sprawcą czynu nieuczciwej konkurencji w dziedzinie reklamy. to mogłoby byćbiznesmen, który opracował reklamę lub agencja reklamowa. Poszkodowany pracodawca ma prawo dochodzić zagrożenia lub naruszenia jego interesów. Pracodawca jest uprawniony do:

 • zaprzestania działań zabronionych,
 • eliminować skutki nieuprawnionych działań,
 • Złożenie pojedynczego lub wielokrotnego oświadczenia o odpowiedniej treści i odpowiedniej formie,
 • naprawy szkód wyrządzonych w ogólności,
 • zazwyczaj przyznają korzyści uzyskane nielegalnie,
 • Przyznanie rozsądnej kwoty pieniężnej na określony cel społeczny związany z propagowaniem polskiej kultury lub ochroną dziedzictwa narodowego, gdy czyn był dopuszczony nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 18 pkt 2:

Sąd, na wniosek uprawnionego, może orzec także o produktach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych elementach bezpośrednio związanych z czynem nieuczciwej konkurencji. W szczególności sąd może nakazać ich zniszczenie lub uznać je za zadośćuczynienie.

(Video) Czy można używać znaku towarowego konkurenta w reklamie Google Ads? Rzecznik Patentowy Mikołaj Lech

Należy zauważyć, że zgodnie z prawem ciężar udowodnienia prawdziwości twierdzeń zawartych w ogłoszeniu spoczywa na oskarżonym o nieuczciwą konkurencję polegającą na wprowadzeniu w błąd.

Osoby, które dopuszczają się nieprawidłowego lub brakującego oznakowania towarów i usługpodlega karze aresztu albo grzywny. To samo dotyczy czynów nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy zgodnie z art. 17a (sprzedaż premium).

oceń artykuł

0/5 (0)

(Video) Jak Prawo Chroni Dizajn? Zastrzeżenie Produktu w Urzędzie Patentowym. Wzory Przemysłowe vs. Patent

Videos

1. 10 Największych KRADZIEŻY w Polsce
(TOP10Wszystkiego)
2. Jak NIE trafić na celownik UOKiK? Prawo konkurencji z perspektywy przedsiębiorcy - Webinar | BRILLAW
(Inicjatywa Firm Rodzinnych)
3. Przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Nowe instrumenty dyscyplinowania niesolidnych dłuzników
(parpgovpl)
4. Dokumentacja produktu kosmetycznego - wymagania przed wprowadzeniem na rynek- dr Piotr Koziej
(Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie)
5. Sprawa biznesmena Iana Norrisa: zmowy cenowe w prawie konkurencji
(WoltersKluwerPL)
6. Jak chronić domenę internetową? Rejestracja domeny internetowej w Urzędzie Patentowym znak towarowy
(Znaki Towarowe Blog)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gov. Deandrea McKenzie

Last Updated: 05/21/2023

Views: 6151

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gov. Deandrea McKenzie

Birthday: 2001-01-17

Address: Suite 769 2454 Marsha Coves, Debbieton, MS 95002

Phone: +813077629322

Job: Real-Estate Executive

Hobby: Archery, Metal detecting, Kitesurfing, Genealogy, Kitesurfing, Calligraphy, Roller skating

Introduction: My name is Gov. Deandrea McKenzie, I am a spotless, clean, glamorous, sparkling, adventurous, nice, brainy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.